powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dokumenty potrzebne do aplikacji

Szkoła Policealna i medyczna „Novum” we Wrocławiu – wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • kserokopię dowodu osobistego
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
  • należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w sekretariacie szkoły
Wykaz przychodni, w których można dokonać bezpłatnych badań lekarza medycyny pracy – wykaz

plik – wykaz placówek badających uczniów poniżej:

2020_wykaz_placowek_badajacych_uczniow

PARTNERZY

SEKRETARIAT SZKOŁY

e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08