tel. 663 808088, 71 79 405 08

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

OPIEKUN MEDYCZNY

Informacje ogólne

Czas trwania: 1 rok

System: zaoczny

Zawód: Opiekun medyczny

Wydajemy: Darmowe zaświadczenia i legitymację

Absolwent otrzymuje: Świadectwo, międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i EUROPASS

Kierunek : Opiekun medyczny

 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 

OPIS KIERUNKU: Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód, w którym profesjonalnie pomaga się osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych oraz psychospołecznych. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze ludzi chorych i niesamodzielnych w różnym wieku. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera podopiecznego. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową promuje zachowania prozdrowotne.

Nauka na tym kierunku kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Po ukończeniu Policealnego Studium i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyskuje dyplom zawodowy, wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, oraz EUROPASS suplement do dyplomu honorowany i ceniony w Unii Europejskiej.

 

PRZEDMIOTY w zawodzie: opiekun medyczny

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język niemiecki lub angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa

Absolwenci   kończący  kierunek : opiekun medyczny uzyskają uprawnienia do pracy  w: oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.

 

kontakt Novum

SEKRETARIAT SZKOŁY

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- nieczynne

PARTNERZY