powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: weekendowy: soboty i niedziele i piątki popołudniu

Zawód: Terapeuta zajęciowy Kwalifikacja MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Słuchacz w trakcie nauki nabywa umiejętności:

  1. Nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym
  2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio- psycho- społecznych podopiecznego
  3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości , potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego interpretacji społecznej i zawodowej
  5. dokumentowania , monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego 

Przedmioty są realizowane

1.podstawy terapii zajęciowej

2.podstawy psychologii i pedagogiki

3.zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5.język obcy zawodowy

6.język migowy

7.planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

8.prowadzenie terapii zajęciowej

 

 

PARTNERZY

SEKRETARIAT SZKOŁY

e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08