powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 LATA

System: ZAOCZNY

Zawód: OPIEKUNKA DZIECIĘCA SPO.04. - Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

wydajemy: darmowe zaświadczenia i legitymacja

Absolwent otrzymuje: Świadectwo, międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i EUROPASS

 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 8.:00-14:45 dwa razy w miesiącu.

 

Posiadamy własne pracownie dydaktyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt ćwiczeniowy typu fantomy, pomoce do pracy z dzieckiem jak chociażby zabawki, ubranka, wanienki, kosmetyki, łóżeczka i in.

Podczas nauki każda słuchaczka oprócz teorii zdobywa praktyczną wiedzę i kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie SPO.04. – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Egzamin zawodowy odbywa się na terenie szkoły. Po zdanej części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz EUROPASS – suplement do dyplomu honorowany i ceniony w Unii Europejskiej.

Po zakończeniu nauki na kierunku Opiekunka dziecięca absolwent jest w pełni przygotowany do opieki nad dziećmi w różnym wieku.

Potrafi odpowiednio dobierać formy i techniki działań do wieku oraz stopnia rozwoju dziecka. Skrupulatnie dobrane przedmioty nauczania, zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne wyposażają w umiejętności właściwej stymulacji rozwoju dziecka. Absolwenci przygotowani są również do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Praktyka zawodowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca może podejmować pracę w:

 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka.

PARTNERZY

SEKRETARIAT SZKOŁY

e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08