NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: zaoczny

Zawód: Technik rachunkowości

wydajemy: darmowe zaświadczenia i legitymację

absolwent otrzymuje: Świadectwo, międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i EUROPASS

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

OPIS KIERUNKU:

Technik Rachunkowości jest kierunkiem idealnym dla wszystkich osób, które pragną kształcić się i podnosić swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości. Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości, który uprawnia do wykonywania zawodu między innymi w działach księgowości we wszystkich podmiotach gospodarczych. Technik rachunkowości wykonuje takie zadania jak prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, obsługa programów fakturujących i księgujących, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji i wiele innych prac. Uzyskanie tytułu technika rachunkowości znacznie ułatwia rozwój kariery zawodowej i daje wiele możliwości znalezienia ciekawej i satysfakcjonującej pracy.

 

Przedmioty

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Praktyki zawodowe

Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się tekstami prawnymi,
 • prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia analizy finansowej.
 • stosowania zasady ewidencji księgowej jednostki gospodarującej,
 • prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów i ich syntezy w języku polskim i obcym (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe, itp.),
 • wykorzystywania w pracy komputera klasy PC, znajomości profesjonalnych programów księgowych.

W trakcie nauki słuchacz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

AU.36 Prowadzenie rachunkowości (koniec II semestru)

AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (koniec IV semestru)

 

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie (AU.36 oraz AU.65) oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia (z wynikiem pozytywnym ukończy naukę w Policealnym Studium) otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

kontakt Novum

SEKRETARIAT SZKOŁY

SEKRETARIAT "Novum"
ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.plGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w dni odbywania się zajęć od 8.30-14.40

PARTNERZY