NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

TECHNIK INFORMATYK

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: zaoczny

Zawód: technik informatyk

wydajemy: darmowe zaświadczenia i legitymację

absolwent otrzymuje: Świadectwo, międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i EUROPASS

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

OPIS KIERUNKU:

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest informatyka.
Celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania komputerów w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania do określonych zastosowań, administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych, rozliczenia kosztów wyrobów i usług informatycznych.

 

Przedmioty

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Lokalne systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Praktyki zawodowe

 

Oprogramowanie wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych:

Photoshop, Corell draw, Ms Office Professional 2007.

 

Po ukończeniu studium absolwenci mają szanse zatrudnienia w agencjach reklamowych na stanowiskach grafików komputerowych, ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, działach informatycznych firm, firmach komputerowych zajmujących się montażem sprzętu komputerowego i sprzedażą systemów informatycznych.
Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

2) wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

3) projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

4) programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

5) projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treści.

W trakcie nauki słuchacz ma możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie (EE.08 i EE.09) oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia (z wynikiem pozytywnym ukończy naukę w Policealnym Studium) otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

kontakt Novum

SEKRETARIAT SZKOŁY

SEKRETARIAT "Novum"
ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.plGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w dni odbywania się zajęć od 8.30-14.40

PARTNERZY