powrót

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: zaoczny

Zawód: Opiekun osoby starszej

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY.
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

OPIS KIERUNKU:

 

 Opiekun osoby starszej jest zawodem, który ma na celu świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobę starszą. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

 W dobie społeczeństwa starzejącego się

opiekun osoby starszej jest kierunkiem  przyszłości! 

 

Nauka na tym kierunku kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo- wspomagających. Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz nabywa kwalifikacje, które są pożądane i cenione w Polsce i za granicą. Po zdanej części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz EUROPASS – suplement do dyplomu honorowany w Unii Europejskiej.

 

PRZEDMIOTY:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język niemiecki lub angielski w pomocy społecznej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Praktyki zawodowe
 • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący kierunek asystent osoby niepełnosprawnej uzyskują uprawnienia do pracy w:

 • domach dziennego pobytu;
 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • sanatoria.
 

PARTNERZY

SEKRETARIAT SZKOŁY

e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08