NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

OPIEKUN MEDYCZNY

 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 

OPIS KIERUNKU:

Opiekun medyczny to zawód, w którym profesjonalnie pomaga się osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych oraz psychospołecznych. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze ludzi chorych i niesamodzielnych w różnym wieku. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera podopiecznego. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową promuje zachowania prozdrowotne.

Nauka na tym kierunku kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Po ukończeniu Policealnego Studium i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyskuje dyplom zawodowy, wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, oraz EUROPASS suplement do dyplomu honorowany i ceniony w Unii Europejskiej.

 

PRZEDMIOTY:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język niemiecki lub angielski zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Praktyka zawodowa

Absolwenci kończący ten kierunek, uzyskają uprawnienia do pracy  w: oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej (dziennych i całodobowych), hospicjach, sanatoriach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.

 

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY.
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

OPIS KIERUNKU:

 

 Opiekun osoby starszej jest zawodem, który ma na celu świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobę starszą. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem starym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

 

 W dobie społeczeństwa starzejącego się

opiekun osoby starszej jest kierunkiem  przyszłości! 

 

Nauka na tym kierunku kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo- wspomagających. Po ukończeniu naszej szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz nabywa kwalifikacje, które są pożądane i cenione w Polsce i za granicą. Po zdanej części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz EUROPASS – suplement do dyplomu honorowany w Unii Europejskiej.

 

PRZEDMIOTY:

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język niemiecki lub angielski w pomocy społecznej
 • Opieka i wsparcie osoby starszej
 • Aktywizacja społeczna
 • Praktyki zawodowe
 • Podstawy przedsiębiorczości

Absolwenci kończący kierunek asystent osoby niepełnosprawnej uzyskują uprawnienia do pracy w:

 • domach dziennego pobytu;
 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • sanatoria.
 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY
 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BARDZO WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO 

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 8.:00-14:45 dwa razy w miesiącu.

 

Posiadamy własne pracownie dydaktyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt ćwiczeniowy typu fantomy, pomoce do pracy z dzieckiem jak chociażby zabawki, ubranka, wanienki, kosmetyki, łóżeczka i in.

Podczas nauki każda słuchaczka oprócz teorii zdobywa praktyczną wiedzę i kwalifikacje w zawodzie opiekunki dziecięcej.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie MS.11. – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Egzamin zawodowy odbywa się na terenie szkoły. Po zdanej części pisemnej oraz praktycznej egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz EUROPASS – suplement do dyplomu honorowany i ceniony w Unii Europejskiej.

Po zakończeniu nauki na kierunku Opiekunka dziecięca absolwent jest w pełni przygotowany do opieki nad dziećmi w różnym wieku.

Potrafi odpowiednio dobierać formy i techniki działań do wieku oraz stopnia rozwoju dziecka. Skrupulatnie dobrane przedmioty nauczania, zajęcia plastyczne, ruchowe i muzyczne wyposażają w umiejętności właściwej stymulacji rozwoju dziecka. Absolwenci przygotowani są również do pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Praktyka zawodowa

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca może podejmować pracę w:

 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka.

TECHNIK MASAŻYSTA

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Technik masażysta wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce. Musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych oraz sprawność manualną. Wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu w medycynie;

2) wykonywania masażu w sporcie;

3) wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;

4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu
 • Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Masaż
 • Fizjoterapia
 • Anatomia topograficzna
 • Praktyka zawodowa

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

Ucząc się na kierunku technik usług kosmetycznych słuchacz nabywa w umiejętność wykonywania makijażu, analizy kolorystycznej oraz wszechstronnych zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych twarzy i ciała. Zawód kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi stwarzając szerokie możliwości pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach medycyny estetycznej, salonach urody, SPA, działach kosmetycznych w centrach handlowych, jako przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej zarówno z rynku detalicznego jak i profesjonalnego (szkoleniowiec). Uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Ukończenie tego kierunku umożliwia podjęcie pracy w Polsce jak i w innych krajach UE.

 

Podczas zajęć słuchaczki uczą się wykonywać profesjonalne zabiegi kosmetyczne m.in.:

 

500_500_productGfx_d9abeccaa3a2f480d3f1aac4f6831cd5Peeling kawitacyjny- jest rodzajem zabiegu oczyszczającego przy zastosowaniu ultradźwiękowych wibracji o wysokiej częstotliwości. Peeling kawitacyjny wykonuje się przy użyciu specjalnego aparatu wytwarzającego fale ultradźwiękowe.

Urządzenie jest zakończone szpatułką, którą dokonuje się oczyszczania nawilżonej skóry. Wytwarzają się wtedy pęcherzyki gazu, które usuwają zbędne produkty przemiany materii. W efekcie komórki martwego naskórka ulegają rozbiciu. Po dokładnym oczyszczeniu skóry, możemy przystąpić do wprowadzania substancji odżywczych, nawilżających, przeciwtrądzikowych – dobierając je indywidualnie do kondycji cery klienta. Efektem zabiegu jest również pobudzenie mikrokrążenia powodującego wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii z naszej skóry. Warto Zabieg jest całkowicie bezpieczny i mało inwazyjny – nie dociera do najgłębszych warstw skóry, które mogłyby ulec uszkodzeniu. Peeling kawitacyjny daje gwarancję intensywnego oczyszczenia skóry oraz jej odpowiedniego natlenienie.

mikrodermabrazja GiovanniMikrodermabrazja diamentowa to nowoczesny, w pełni bezpieczny zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. Efekt uzyskuje się przy pomocy działania specjalnej aparatury wyposażonej w głowicę ścierające pokryte warstwą diamentu oraz pompy zasysającej martwy naskórek. Złuszczanie
następuje warstwa po warstwie, więc nie ma niebezpieczeństwa powstania blizn lub zbyt głębokiego, nierównomiernego złuszczenia. Jest to zabieg nieinwazyjny, bezbolesny i nie powodujący uczuleń, a efekty widoczne są natychmiast. Mikrodermabrazja ma za zadanie złuszczyć martwy naskórek specjalną głowicą, która jest pokryta kryształkami diamentów, następnie pompa zasysająca wciąga martwy, zrogowaciały naskórek.

GalwanGalvanizacja i jonoforeza polega na użyciu prądu w celu wprowadzenia do skóry substancji w postaci jonów. To zabieg elektroleczniczy, wykorzystujący w swoim działaniu prąd stały (galwaniczny). W momencie działania pola elektrycznego dochodzi do przemieszczenia jonów dodatnio bądź ujemnie naładowanych. Dzięki temu zjawisku wprowadzane są do tkanek substancje lecznicze, które gromadzą się na granicy naskórka i skóry właściwej. Skuteczność zabiegów z wykorzystaniem jonoforezy jest wynikiem zarówno bezpośredniego oddziaływania prądu na tkanki jak i aktywnych związków które mogą dzięki prądom przenikać naskórek. Sama aktywność prądu wpływa na poprawę krążenia oraz odżywienie i dotlenienie tkanek. Działa również przeciwzapalnie i poprawia napięcie mięśni.


btl Drenaż Limfatyczny
jest zabiegiem, który ma za zadanie polepszyć krążenie krwi i limfy, przez co usprawnia funkcjonowanie organizmu. Zabieg ten polega na stymulacji konkretnych obszarów ciała, dzięki czemu ułatwiony zostaje transport substancji odżywczych do komórek. Masaż skóry, poprawia jej elastyczność i jędrność, a także pobudza metabolizm tkanki tłuszczowej oraz przemianę materii skóry i mięśni. Zabieg ten modeluje sylwetkę i przyczynia się do spadku wagi. Właściwości drenażu limfatycznego ułatwiają przepływ chłonki w układzie limfatycznym, co redukuje powstawanie cellulitu. Drenaż limfatyczny przeciwdziała niewydolności krążenia obwodowego, dzięki czemu efekt zimnych stóp przestaje być problemem.
Na czas zabiegu  zakładany jest kombinezon, który zostaje napełniony powietrzem. Ciśnienie powietrza opróżnia węzły limfatyczne, co pomaga w oczyszczeniu ciała. Zabieg ten jest wyjątkowo przyjemny i całkowicie bezpieczny.

wapozonZabieg oczyszczająco- nawilżający z użyciem Wapozonu- polega na wytwarzaniu pary wodnej, która rozmiękcza naskórek przygotowując tym samym naszą skórę do głębszego wchłaniania i działania później nakładanych produktów. Głównym jego zadaniem jest oczyszczenie twarzy z zalegających zanieczyszczeń poprzez otwieranie się porów. Również wszystkie składniki aktywne w produktach, które  są nakładane będą lepiej przyswojone przez naszą skórę.

JonosonicMezoterapia bezigłowa (elektroporacja składników aktywnych) jest to najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania skóry oraz redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej. Stanowi alternatywę dla klasycznej mezoterapii igłowej. To potwierdzona naukowo metoda wykorzystująca zjawisko elektroporacji ułatwiająca przenikanie substancji czynnych zawartych w kosmetykach w głąb skóry, które w normalnych warunkach nie są w stanie przeniknąć do głębszych warstw i działać aktywnie. Podczas zabiegu wykorzystuje się optymalne połączenie sonoterapii z impulsami prądowymi.

Podstawowym celem mezoterapii bezigłowej jest odmładzanie, normalizowanie, rewitalizowanie, nawilżanie, tonizowanie, rozjaśnianie plam, spłycenie zmarszczek, lifting oraz redukcja cellulitu, tkanki tłuszczowej, rozstępów, ujędrnienie biustu.

DarsonvalMasaż z wykorzystaniem tzw. prądów d`Arsonvala. Prądy d’Arsonvala to zabieg z wykorzystaniem prądu o wysokiej częstotliwości i długości fali od  1000 do 600 m. Zabieg wykonywany jest za pomocą elektrod zawierających gaz szlachetny. W kontakcie peloty ze skórą powstaje, wyładowanie elektryczne i wytworzenie ozonu, o silnych właściwościach dezynfekujących i antybakteryjnych. Wytworzony w czasie zabiegu ozon, działa antybakteryjnie jednocześnie hamując ich rozwój. Przyspiesza gojenie się stanów zapalnych. Wpływa korzystnie na przemianę materii, zwiększa absorpcję substancji aktywnych, zawartych w preparatach kosmetycznych.

bańki chińskieMasaż bańkami chińskimi- stosowany jest w kuracji antycellulitowej lub jako drenaż limfatyczny. Masaż bańką chińską pobudza krążenie krwi i płynów ustrojowych, pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu. W wyniku przyspieszenia przemiany materii następuje redukcja tkanki tłuszczowej. Jednak przede wszystkim taki masaż doskonale uspokaja i relaksuje. Jest dobry dla osób zestresowanych, przemęczonych, prowadzących siedzący tryb życia oraz po wyczerpującym wysiłku fizycznym. Gumowe bańki chińskie są jednym z najpopularniejszych pogromców cellulitu. Bańki chińskie działają szybko i skutecznie.

 

 

PRZEDMIOTY:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym;
 • Język obcy w kosmetyce;
 • Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu;
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu;
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Praktyki zawodowe;

 

W trakcie nauki słuchacz ma możliwość przystąpić do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zwodzie:

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia (z pozytywnym wynikiem ukończy naukę w Policealnym Studium) otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

TECHNIK BHP

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami, organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

 

Przedmioty

 • Podstawy prawa pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Pod koniec nauki słuchacz ma możliwość przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia (z pozytywnym wynikiem ukończy Policealne Studium) otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ WE WROCŁAWIU W SIEDZIBIE SZKOŁY.
 • BRAK OPŁATY WPISOWEJ DO SZKOŁY

 

OPIS KIERUNKU:

Technik administracji jest kierunkiem skierowanym do wszystkich osób, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje. Rynek pracy stwarza bardzo dużo możliwości pracy dla techników prawa i administracji. Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie między innymi za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, a także za przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów oraz instrukcji i może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej.

Nauka na ww kierunku kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

 

Przedmioty

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Podstępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa

 

Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, pracy, celnego, dewizowego,
 • korzystania z różnych źródeł prawa,
 • rozumienia zasad społecznego procesu gospodarowania,
 • interpretowania ogólnych praw administracyjnych i ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów,
 • organizowania pracy biurowej i kontaktu z klientem,
 • wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych,
 • umiejętności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
 • pisania na maszynie, obsługiwania maszyn i urządzeń biurowych, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania komputera PC,
 • sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, prawnych, celnych, administracyjnych,
 • stosowania zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych, budżetowych i instytucjach finansowych,
 • sprawnego liczenia i szacowania wyników obliczeń,
 • podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
 • znajomości języka obcego,
 • kształtowania podstaw etyczno-moralnych,
 • stworzenia słuchaczom komfortu psychicznego oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu.

 

 

WRÓĆ DO WPISÓW
kontakt Novum

SEKRETARIAT SZKOŁY

SEKRETARIAT "Novum"
ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.plGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w dni odbywania się zajęć od 8.30-14.40

PARTNERZY