NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Rekrutacja 2019/2020 rozpoczęta!

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

 

W swojej ofercie mamy kierunki:

 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekunka dziecięca
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik informatyk – programista
 • Technik BHP
 • Technik rachunkowości
 • Technik administracji

Wystarczy zarezerwować miejsce poprzez formularz internetowy i zgłosić się do sekretariatu z dokumentami:

 • 3 zdjęcia
 • dowód osobisty do wglądu
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

Podczas rekrutacji otrzyma Pan/ Pani od nas skierowanie do lekarza medycyny pracy (wykaz ośrodków medycyny pracy). W dalszym etapie należy przedłożyć w sekretariacie zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku!

 

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY W DRUGIEJ POŁOWIE WRZEŚNIA 2019 R.

 

 

ROZPOCZĘCIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 od września 2019r.

Informujemy, że pierwszy zjazd w roku szkolnym 2019/2020 w semestrze wiosennym od września 2019r. odbędzie się:

 • dla klas kontynuujących naukę czyli OP 3, OM 2, KOS 3, KOS 4, BHP 3, PA 3, PE 2, PE 3 oraz INF 3

   

 • dla klas rozpoczynających naukę (semestr pierwszy) –

   

PRZYPOMINAMY, ŻE WRAZ W ROZPOCZĘCIEM NOWEGO SEMESTRU KLASA, KTÓRA DOTYCHCZAS BYŁA NP. SEMESTREM DRUGIM – OD LUTEGO 2019 R. BĘDZIE JUŻ SEMESTREM TRZECIM (czyli klasa OP 2 od września br. będzie już klasą OP 3).

190187-OXLQRI-168

UWAGA!!!!! ZMIANA TERMINU ZJAZDU DLA SEMESTRÓW WYŻSZYCH

ZJAZD W WEEKEND 22-23.09.2018 R. ODWOŁANY 

Z uwagi na trwającą rekrutację rozpoczęcie zajęć na semestrach pierwszych i wyższych 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych NOVUM oraz Policealnego Studium NOVUM w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się 29-30.09.2018 r. o godz. 8.00.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO)

Drogi użytkowniku!

Policealne Studium „Novum” z siedzibą, przy ul. Prostej 16, 53-509 Wrocław („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako Administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: 1. wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub 2. do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także 5. na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

 1. Słuchaczami naszych szkół w związku z realizowaną umową o świadczenie usług edukacyjnych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;
 3. dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody; w przypadkach uzasadnionych przez przepisy szczegółowe np. prawa oświatowego okres ten będzie, tak długi jak wymagany okres przechowywania danych dotyczących uczniów szkół;
 4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);
 8. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w klauzulach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego.
 10. od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do Administratora danych osobowych: sekretariat@novum.wroc.pl

WYKAZ PRZYCHODNI LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Podczas składania dokumentów do Policealnego Studium Novum należy przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku. Poniżej znajduje się wykaz przychodni w, których można wykonać bezpłatne badania. Skierowanie do lekarza otrzyma Pan/ Pani w sekretariacie szkoły.

Prosimy o pilną rejestrację na wizytę lekarską i pilne dostarczenie do sekretariatu zaświadczeń.

http://dwomp.pl/pliki/uczniowie_placowki.pdf

 

Pierwsze semestry

Informuję, iż w dniu 24.02.2018 r. odbędą się pierwsze zajęcia dla semestru pierwszego technika rachunkowości i opiekuna medycznego! Zapraszamy serdecznie na zajęcia!

REKRUTACJA OD LUTEGO TRWA – OPIEKUN MEDYCZNY ZUPEŁNIE ZA DARMO !!!!!!

Bez nazwy-4

WRÓĆ DO WPISÓW
kontakt Novum

SEKRETARIAT SZKOŁY

SEKRETARIAT "Novum"
ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. 71/794 05 08
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
e-mail: sekretariat@novum.wroc.plGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:

Poniedziałek- zamknięte
Wtorek 8:30- 16:00
Środa 8:30- 16:00
Czwartek 8:30- 16:00
Piątek 8:30-16:00
Sobota, Niedziela- otwarte w dni odbywania się zajęć od 8.30-14.40

PARTNERZY